Veelgestelde vragen

Ik ben verslaafd aan alcohol of andere verdovende middelen. Kan ik bij jullie terecht?

Jazeker, maar je zult waarschijnlijk meer steun nodig hebben dan één bijeenkomst in de veertien dagen. De meeste van ons hebben reguliere therapie (gehad). Wij raden iedereen aan professionele hulp te zoeken als dat nodig is.

Hoe verloopt een bijeenkomst?

We komen op zaterdagmorgen om de twee weken bij elkaar, van 11 tot 13 uur.

Bij toerbeurt is één van ons voorzitter. Na een korte huishoudelijke vergadering krijgt iedereen de gelegenheid om te zeggen wat hij/zij te zeggen heeft.

De andere leden worden verondersteld te luisteren, wat niet eenvoudig is. We zijn immers gewend om voortdurend commentaar en goede raad te geven!

Na afloop is er gelegenheid om na te praten, sommigen gaan samen lunchen.

Sinds corona-tijd zijn we inmiddels ook gewend dat er soms online aan wordt gehaakt.

Moet ik elke bijeenkomst aanwezig zijn?

Het is belangrijk als je regelmatig aanwezig bent. De centrale locatie is vanuit het hele land goed bereikbaar.

Sinds corona-tijd zijn we inmiddels ook gewend dat er soms online aan wordt gehaakt.

Hoe word ik lid van Anonieme Dokters?

Door een van onze contactpersonen op te bellen of te mailen. Dan kan je een keer meedoen, en als je na een aantal keer meedoen besluit te blijven kom je op onze deelnemerslijst.

Iedereen van de groep heeft ooit hetzelfde gedaan, de moeilijke eerste stap gezet. Je bent in goed gezelschap! Weet dat we strikte geheimhouding bewaren over elkaars identiteit en over datgene wat er in de groep wordt besproken.

Waarom noemen jullie jezelf Anonieme Dokters?

We verwijzen hiermee naar de Anonieme Alcoholisten, opgericht in Akron, Ohio (V.S.) in 1935. Anoniem zijn betekent dat je naam er niet toe doet.

Bij ons doet het er niet toe welke persoonlijke problematiek je hebt; we vinden het wel fijn dat je een dokter bent!

Wat is zelfhulp eigenlijk?

Geen psychotherapie, er is geen therapeut aanwezig; het is ook geen praatgroep.

Wij proberen het geschonden zelfvertrouwen te herstellen door naar onszelf en anderen te luisteren.

Stappen doen, wakker worden, elkaar bijstaan.

De oplossing van het probleem in 8 stappen of 12?

De zoektocht naar de oplossing voor het alcoholprobleem van de New Yorkse effectenmakelaar Bill Wilson, beschreven in het boek Alcoholics Anonymous, vormt de basis voor het ontstaan van het 12 Stappen Minnesota Model.

Een van de grondleggers van de AD heeft bedacht dat 8 stappen meer bij ons past: verwijst naar het achtvoudige pad naar verlichting van Boeddha. Het zet in acht onderdelen uiteen hoe de mens de onrust van geest en het lijden kan overwinnen.

Vragen en/of aanmelden?

Neem contact met ons op. Dat kan telefonisch of via het contactformulier.