Anonieme Dokters
  Geschiedenis en structuur  

Home

Wie zijn wij?
Veelgestelde
vragen
Verhalen

Literatuur

Links

Aanmelden

ABS-artsen

 

Geschiedenis Anonieme Dokters


Het was in het jaar 1982 dat Hein B., huisarts
, een praatgroep oprichtte voor “zieke dokters”.

De aanleiding was tweeŽrlei. Hij was zelf getroffen door een ingrijpend ziekteproces waardoor hij uiteindelijk arbeidsongeschikt raakte. En Peter Lens, huisarts en voormalig regionaal inspecteur voor de gezondheidszorg in Noord-Holland, was in die tijd bezig met de voorbereiding van zijn dissertatie over zieke dokters. Hein kwam in contact met hem en raakte overtuigd dat een gespreksgroep een belangrijke ondersteuner zou kunnen zijn voor artsen in herstel.

Peter Lens is in de daaropvolgende jaren een belangrijke rol blijven spelen. Hij zorgde ervoor dat het contactadres van deze praatgroep in 1985 een plaats kreeg in Medisch Contact, onder de inmiddels verdwenen lijst van landelijke contactpersonen voor artsen in nood. Door zijn promotie in 1984 op het onderwerp zieke dokters werd nog eens nadrukkelijk voor de beroepsgroep de aandacht gevestigd op dit thema.

De gespreksgroep was in die jaren een groep zonder een duidelijke structuur. Aan het eind van elke bijeenkomst werd de datum vastgesteld waarop de leden in gezamenlijkheid de volgende keer weer aanwezig konden zijn. Er was geen agenda. Het deed nog het meest denken aan de sfeer van een herensociŽteit. Allerlei thema’s kwamen aan de orde, variŽrend van politieke issues tot meer persoonlijk verlies of gewin. Door het ontbreken van een voorzitter konden spanningen tussen leden slechts moeizaam worden beteugeld. Toch voldeed het aan een behoefte, men bleef komen. De eerste deelname van een vrouwelijke collega was in 1988.

Een nieuw lid in 1984, Kees B., nam het AA (Alcoholics Anonymous) gedachtegoed met zich mee, waar hij via zijn partner kennis van had genomen. Samen met Hein transformeerden zij geleidelijk de gespreksgroep naar de principes en structuur van een AA groep. Enige aanpassingen waren wel noodzakelijk om draagvlak onder de deelnemers te verkrijgen. Een mijlpaal in dit proces was in 1988 de verandering in naamgeving van de groep naar Anonieme Dokters.

Terug naar Veelgestelde vragen

Anonieme Dokters, zoals het nu is

Anonieme Dokters is een lotgenotengroep gebaseerd op de principes van zelfmanagement groepen. Het is een groep voor artsen met psychische problemen die de uitoefening van hun vak serieus bedreigen. In de praktijk van nu betreft het vooral artsen die een middelenafhankelijkheid hebben of daartoe neigen.

Anders dan in hun rol van arts worden zij nu uitgenodigd om stil te staan bij de eigen kwetsbaarheid en het delen van ervaringen hoe daar mee om te gaan. Zo zijn zij een spiegel naar elkaar. Dit proces wordt bevorderd doordat elke deelnemer aan de beurt komt om ervaringen te delen zonder dat anderen commentaar leveren. Door dit expliciete delen en luisteren ontstaat een veilige context waarbinnen reflectie en een gevoel van verbondenheid ruimte geeft voor eigen herstel. Een belangrijk principe is het borgen van anonimiteit. Wat in de groep gedeeld wordt blijft binnen de groep. Er is volledige anonimiteit naar buiten. De groep is autonoom. Ze bestaat naast andere vormen van ondersteuning en zorg.

De groep komt eens in de twee weken bij elkaar op een zaterdag in het midden van het land. De bijeenkomst duurt maximaal twee uur waarna er de mogelijkheid is om met elkaar te eten in een lunchgelegenheid.

Op dit moment bestaat de groep uit vijftien deelnemers waarvan tien mannen en vijf vrouwen. Daar niet iedereen altijd aanwezig kan zijn is de gemiddelde aanwezigheid zes tot acht deelnemers, een prettige groepsgrootte.

Terug naar Veelgestelde vragen